17 Ağustos 2008 Pazar

KUR’AN OKUMAK

KUR’AN OKUMAK[1]

* BİZ ALLAH RASULUNUN ZAMANINDA KUR'ANDAN ON AYET OKUR EZBERLER, ONU HAYATIMIZA TATBİK EDER, SONRA BİR DİĞER ON AYETE GEÇERDİK. ABDULLAH İBN-İ MESUD

Kur’an-ı Kerim'e saygı göster­mek her Müslümanın vazifesidir. Kur'an-ı Kerîm’in kitap haline getirilmiş, yani iki kap arasına konulmuş şekline Mushaf-ı şerîf denir. Mushaf-ı şerîfi evimizde temiz ve yüksek bir yerde, bir kılıf içinde bulundur­malıyız. Mushaf-ı şerîfi yanımızda taşır­ken de yıpranıp dağılmaması için bir çanta ya da kılıfta muhafaza et­meliyiz.

Mushaf-ı şerîfi bir yere koyarken ya da bir yerden alırken abdestli olmalıyız. Kur'an'a karşı saygısız davranışlardan sakınmalıyız. Yıpranıp kirlenmemesi için ne gerekiyorsa yapmalıyız.

Kur'ân-ı Kerîm’i karın hizasından aşağı bir mevkide tutmanın İslâmî adap içindeki ehemmiyeti de malumdur. Diğer taraftan Kur'ân-ı Kerîm’i yalnız okumak değil, yazılarına bakmanın bile ibadet sayılması, onunla ünsiyyetin bir vasıtası olduğundan makbul ve hatta sevap sayılmıştır.

Kur'an-ı Kerîm’i okumak isteyen kişi önce Allah’ın kelamını okuyacağının idraki içinde olmalıdır. Bundan dolayı bu mukaddes kitabı eline alırken Allah-ü Teâla ile konuşacağı inancını içinde hissetmelidir. Bu duygularla Kur'an-ı Kerîm’i en yüksek tazim ile tazim etmeli, imkan olduk­ça kıbleye karşı oturmalı, varlıktan soyunup Kur'anın nurundan yok olmaya çalışmalıdır. Kur'an okumadan önce, varsa beden ve elbiselerimizdeki kiri temiz­lemeliyiz. Kur'an'ı okuyacağımız yerin de temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Ayrıca, Kur'an okumaya başlamadan önce abdest almalıyız. Çünkü, Yüce Allah: Ona, ancak temizlenenler dokunabilir. (Vakıa, 79) buyuruyor. Abdest almadan onu elimize almamızı yasaklıyor.

Tecvid ve tertîle dikkat ederek, Allâh rızası için okumalıdır. Kelamullahı dünyaya ve rızka alet etmemeli, okurken manasını tefekkür ve tedebbür eylemelidir. Kalbi masivadan tahliye edip haşyetle doldurmalı, müjdeli âyetlerde sevinmeli, azab âyetlerinde korku ile Hakk'a sığınmalıdır. İlâhî kıssalardan ibret almalı, eğer sahib-i ilim değilse okuduğu kitabın kudsiyetini, Allâh kelamı olduğunu unutma­ması, kâfidir.

Mushaf-ı şerîfi, şerefi ile müte­nasip yüksek bir yere koymalıdır. Sayfalarının yırtılması ve yapraklarının kaybolmasından sakınmalı, elini tükrükle ıslatarak açma­malıdır. Senede hiç olmazsa iki hatim yapmalı, ezberlediği bir âyet veya sûreyi unutmamalıdır.

Eğer Kur'an’ı bizden başkası okuyorsa, Kur’an-ı Kerim'i sessizce, saygı duyarak ve içtenlikle dinlemeliyiz. O sırada başka işlerle meşgul olmamalıyız. Başkaları ile konuşmamalıyız. Bütün ilgi ve dikkatimizi Kur'an'a vermeye çalışmalıyız.

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim'i insanlara doğru yolu göstermek için göndermiştir. Kur'an bize iyilikleri, güzellikleri öğretir. Fenalıklardan, çirkinliklerden nasıl uzaklaşacağımızı bildirir. Kur'an'da Allah'ın emirleri ve yasakları yer alır. Bir Müslüman, bütün bunları Kur’an-ı Kerim'i okuyarak öğrenebilir. Bu nedenle Kur'an'ı anlayarak okumaya özen göstermeliyiz. Bunun için, yalnız­ca aslını değil, meal dediğimiz tercümesini de okumalıyız.

Ayet-i Kerime'de Yüce Mevlâmız şöyle buyurmaktadır: (Rasûlüm!) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. (Sa’d, 29) buyur­maktadır.

Peygamberimiz de: En hayırlı insanın Kur'an'ı öğrenen, sonra da başkalarına öğreten kişi olduğunu bildirmiştir. (Tâc tercümesi)

Ehl-i Kur'ana layık olan hürmeti yapmalı, on­ları tahkirden sakınmalıdır. Bilhassa Kur'an-ı Kerîm'in hükümleriyle amel etmeğe en son gayretini, sarfetmeliyiz.İşte bütün bunlar, Kur'an'ı okumanın, öğrenmenin ve ona uymanın önemini göstermektedir.

KISSA VE HİKAYELER

ÖĞÜT

* KALBİN ŞİFASI KUR'AN OKUMAKTIR. (HZ.ALİ)

Birgün Emir Süleyman Pervane, Mevlana’dan kendisine öğüt vermesi için ricada bulumuştu. Mevlana, bir zaman düşündükten sonra:

-Emir Pervane, Kur’anı ezberlediğini duyuyorum, doğru mu? Dedi. Pervane:
-Evet.
-Ayrıca, Şeyh Sadreddin’den hadis ilmi okuduğunu da duydum.

-Evet doğrudur.

Bunun üzerine Mevlana şöyle buyurmuştu:

-Mademki, Tanrı ve onun peygamberinin sözlerini okuyorsun. O sözlerden öğüt alamıyorsan, hiçbir ayet ve hadis’in emrine uyamıyorsan, benim nasihatimi nasıl dinler ve ona uyarsın.

Pervane, bu sözler üzerine ağlayarak dışarı çıkar.[1][1] Mevlana, Mehmet Önder, Tercüman 1001 Temel Eser


Hiç yorum yok: